Prevención de incendios e limpeza dos montes en Galicia

PREVENCIÓN DE INCENDIOS E LIMPEZA DE MONTES EN GALICIA A Administración ten interés e responsabilidade en en aplicar medidas de prevención dos incendios forestais, pero precisa da colaboración da cidadanía, especialmente dos propietarios de parcelas forestais. A Lei de Prevención de Incendios Forestais e a Lei de Montes impoñen a estes propietarios unhas obrigas específicas para procurar prevenir…

Reclamación urbanística

Porque a veces pelexar coa Administración pode resultar “desesperante”, hai que utilizar todos os recursos postos á nosa disposición para forzar ao sistema para que funcione; “dar guerra” desde diferentes frentes pode axudar a acadar un resultado mellor e máis rápido. No caso de reclamacións sobre materia urbanística, e ante a desatención por parte do Concello, podes redirixir a denuncia á…